Kjøps- og leveransevilkår

Generelle vilkår og bestemmelser for E-handel

GRIT AS, organisasjonsnummer 913192 605 MVA, Morvikbotn 52, 5122 Morvik driver manukahonning.no og manukahonning-no.myshopify.com ("Nettstedet").  Via Nettstedet kjøper du varer og tjenester direkte fra manukahonning.no.

1. Allment
1.1 Disse vilkårene og betingelsene ("Vilkårene") gjelder når du som forbruker ("Kunden") foretar en bestilling via Nettstedet. 

1.2 Som antydet ovenfor blir avtaler når du kjøper via Nettstedet inngått mellom deg og manukahonning.no.

1.3 Kunden må minst være 18 år for å bestille via Nettstedet. Selgeren godtar i henhold til norsk lovgivning ikke kredittkjøp til personer under 18 år. Selgeren forbeholder seg retten til å avvise eller endre en Kundes bestillinger (for eksempel hvis Kunden har gitt uriktige personopplysninger og/eller har en historie med manglende gjeldsbetaling).
Selgeren skal ikke ha noe ansvar hvis produkter er utsolgt, heller ikke for bilde- eller typografifeil på Nettstedet, for eksempel feil i produktbeskrivelsen, unøyaktige priser og prisjusteringer (som endringer i prisen fra leverandører, valutaendringer) eller uriktig informasjon om hvorvidt et produkt er på lager eller ikke. Selgeren har rett til å rette opp slike feil og når som helst å endre eller oppdatere informasjonen. Hvis en uriktig pris er oppgitt for et produkt bestilt av Kunden, skal Selgeren selvsagt informere kunden om dette og avvente Kundens godkjenning av den endrede prisen før Selgeren fortsetter bestillingsprosessen. Alle bilder på Nettstedet skal kun anses som illustrasjoner. Slike illustrasjoner garanterer ikke å gjengi mengden produkter Kunden kommer til å motta eller produktets eksakte utseende, funksjon eller opprinnelse. 

1.4 Innholdet på Nettstedet eies av manukahonning.no. Informasjonen er beskyttet av immaterialrettslovgivningen og markedsføringslovgivning. Dette betyr at varemerker, selskapsnavn, produktnavn, bilder og grafikk, design, layout og informasjon om produkter, tjenester og annet innhold ikke tillates kopiert eller brukt uten etter skriftlig forhåndssamtykke fra manukahonning.no.

2. Kontrakter og bestillinger
For å legge inn en bestilling gjennom Nettstedet må Kunden akseptere de Generelle vilkårene. Ved å akseptere de Generelle vilkårene lover Kunden å etterleve de Generelle vilkårene helt og fullt og erkjenner at han/hun har lest informasjonen om personopplysninger og informasjonskapsler (cookies) og samtykker i bruk i samsvar med manukahonning.no sin Personvernerklæring. 
Når Kunden bestiller en vare fra Nettbutikken, vil manukahonning.no bekrefte bestillingen din. En kjøpsavtale er inngått når manukahonning.no har bekreftet Kundens bestilling, og Kunden har mottatt en bestillingsbekreftelse fra Nettstedet via e-post. Selgeren oppfordrer Kunden til å oppbevare bestillingsbekreftelsen for eventuelle, fremtidige kontakter med Selgerens kundeservice om bestillingen. Kunden har rett til å kansellere sin bestilling inntil den er blitt bekreftet av manukahonning.no. Hvis bestillingen kanselleres, skal Selgeren refundere eventuelle betalinger Kunden eller hans/hennes kredittkortselskap har gjort hva gjelder bestillingen.

3. Kundeinformasjon osv.
3.1 manukahonning.no krever at Kunden oppretter en brukerkonto før det foretas kjøp på Nettstedet. Hvis Kunden registrerer sin brukerkonto og/eller legger inn en bestilling, vil Kunden bli bedt om å oppgi visse personopplysninger. Kunden bekrefter at informasjonen som er gitt, er korrekt og fullstendig og er ansvarlig for eventuelle feil i den informasjonen som er gitt. Informasjon om manukahonning.no sin behandling av personopplysninger er gitt i manukahonning.no sin Personvernerklæring.
Kunden lover å sørge for at ingen andre enn Kunden bruker Kundens innloggingsopplysninger. Kunden tillates ikke å røpe brukernavnet eller passordet sitt til noen og skal sørge for at eventuell dokumentasjon med informasjon om brukernavn og passord oppbevares slik at uautoriserte personer ikke får tilgang til informasjonen. Kunden skal uten opphold gi manukahonning.no melding hvis det oppstår mistanke om at en uautorisert person har fått tilgang til Kundens passord. Kunden er ansvarlig for alle kjøp gjort med Kundens innloggingsinformasjon hvis Kunden ikke har gitt slik melding.
Hvis manukahonning.no har mistanke om at Kunden misbruker sin brukerkonto eller sin innloggingsinformasjon eller på annet vis krenker de Generelle vilkårene, har manukahonning.no rett til å blokkere Kundens tilgang til brukerkontoen. Manukahonning.no har videre rett til å tildele Kunden ny innloggingsinformasjon.

4. Priser, avgifter og betaling
Prisene angitt på Nettstedet gjelder for bestillinger lagt inn på Nettstedet. Alle priser er angitt i NOK og er inklusive MVA. Betalings- og forsendelsesavgifter opplyses om separat.
Kunden kan betale for kjøpet på den måten som er angitt på Nettstedet. Manukahonning.no har rett til å debitere Kunden allerede i forbindelse med bestillingen. Manukahonning.no forbeholder seg retten til å ikke alltid tilby alle betalingsmåter og å endre betalingsmåte dersom alternativet Kunden har valgt av en eller annen grunn ikke fungerer ved kjøpstidspunktet. Eller derom Kunden ikke godkjennes for valgt betalingsmåte.

5. Spesialtilbud
Selgeren skal fra tid til annen på Nettstedet kunne komme med spesialtilbud som er gunstigere enn de som finnes i disse Generelle vilkårene, for eksempel hva gjelder betaling eller utvidet tilbakekallingsrett. Slike vilkår skal gjelde så lenge spesialtilbudet varer og for de spesifikke produktene som Selgeren har angitt i forbindelse med dette. Selgeren forbeholder seg retten til når som helst å trekke slike spesialtilbud tilbake. Ved opphør eller tilbaketrekking av et spesialtilbud skal disse Generelle vilkårene gjelde uten eventuelle endringer. Tilbud på spesifikke produkter på Nettstedet gjelder kun for den begrensede perioden og frem til produktene er utsolgt.

6. Levering og forsendelse
6.1 Produkter på lager leveres normalt innen det antall virkedager som er angitt på Nettstedet. Med mindre noe annet er avtalt (for eksempel i forbindelse med reservering av produkter som ikke finnes på lager), vil levering skje ikke senere enn 30 virkedager etter at manukahonning.no skriftlig har bekreftet bestillingen i bestillingsbekreftelsen. Mer informasjon om manukahonning.no sin levering av produktet og vilkårene for levering er angitt i "Angrerett og retur". 

6.2 Den forventede leveringstiden er angitt i bestillingsbekreftelsen, i utsjekkingen og/eller på den aktuelle produktsiden på Nettstedet. Hvis det er leveringsforsinkelse, vil Selgeren informere deg om dette og vil fortsette å holde kontroll over bestillingen. Med mindre noe annet er uttrykkelig avtalt, og hvis en levering forsinkes mer enn 30 virkedager og ikke skyldes deg som Kunde, har du rett til å kansellere Kjøpet.

6.3 Hvis en pakke skal hentes på et spesifikt leveringssted, må Kunden gjøre det innen det tidsrommet som er angitt i meldingen. Pakker skal normalt hentes personlig med gyldig identifikasjon og bestillingsnummer. Kunden kommer til å få en melding om levering som angir når og hvor pakken må hentes eller mottas. Meldingen skal kunne gis med e-post, vanlig post, og hvis Kunden har meddelt et mobilnummer, også via telefon eller SMS. Selgeren har rett til å debitere Kunden for en avgift hvis pakken ikke hentes.

7. Angrerett
7.1 Når produkter kjøpes på Nettstedet, har Kunden en 14-dagers angrerett i samsvar med gjeldende angrerettlov og forbrukervernlovgivning. Det betyr at Kunden har rett til å kansellere ethvert kjøp ved å gi melding om dette innen 14 dager fra da Kunden eller hans/hennes representant mottok det bestilte produktet (angrerettsfristen)

7.2 Angreretten gjelder ikke for produkter med brutte forseglinger som returneres. Dette er grunnet helsevernrelaterte eller hygieniske årsaker 

7.3 Ved å akseptere de Generelle vilkårene, erkjenner og samtykker Kunden i at angreretten ikke gjelder for  produkter med brutte forseglinger.
Dersom Kunden vil angre et kjøp på Nettstedet, skal Kunden sende en klar og tydelig melding til manukahonning.no før angrefristen utløper. Kunden må i beskjeden oppgi sitt navn og sin adresse og annen relevant informasjon, for eksempel bestillingsreferanse, fakturanummer og navnet på produktet. Hvis Kunden ikke ønsker å bruke den forannevnte beskjeden, skal Kunden kunne bruke standardformularet for angreretten utstedt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, se link her .
Hvis Kunden bruker sin angrerett, skal Kunden betale for returforsendelseskostnadene og er ansvarlig for produktets tilstand etter at Kunden har mottatt produktet og under returforsendelsen. Produktet skal returneres innen 14 dager fra den datoen manukahonning.no fikk melding om at Kunden gjør angreretten gjeldende. Produktet skal sendes til Selger godt emballert, i god tilstand og i originalesken og/eller -emballasjen. 

7.4 Selgeren skal tidvis kunne tilby kostnadsfri retur for visse produkter. Hvis det er kostnadsfri retur, er dette angitt på den gjeldende siden for produktet på Nettstedet.

7.5 Hvis Kunden bruker angreretten, skal Selgeren refundere beløpet Kunden har betalt for produktet inklusive forsendelseskostnader. Eventuelle ekstra forsendelseskostnader som beror på at Kunden velger en annen levering enn standardleveringen Selgeren tilbyr, er unntatt refusjonen. Ved retur av en del av en bestilling vil forsendelseskostnadene ikke bli refundert. Selgeren har rett til å trekke fra et beløp fra det beløpet som skal refunderes tilsvarende verdiforringelsen for produktet sammenlignet med produktets originalverdi, hvis og i den grad slik verdiforringelse skyldes at Kunden har håndtert produktet utover det som trengs for å fastslå dets funksjon eller karakteristikker. Hvis du ikke ønsker å bruke den forannevnte beskjeden skal Kunden kunne bruke standardformularet for angreretten utstedt av Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet se link på nedre meny på nettstedet

7.6 Selgeren skal tilbakebetale beløpet uten unødig forsinkelse, men ikke senere enn innen 14 dager fra datoen Selgeren mottok Kundens tilbakekallingsmelding. Men Selgeren skal kunne utsette tilbakebetalingen inntil Selgeren har mottatt produktet, eller Kunden har levert bevis for at produktet er blitt returnert, for eksempel ved en leveringsbekreftelse. Tilbakebetaling skal skje til Kunden med den betalingsmetoden som Kunden har valgt med mindre noe annet er avtalt, eller hvis det er noen innsigelse mot slik tilbakebetaling.

8. Garanti/reklamasjon 
Om en vare eller et produkt er defekt, vil manukahonning.no bytte varen eller kreditere beløpet etter kundens ønske. Ved kreditering vil du få beløpet tilbake innen 14 dager fra manukahonning.no har mottatt varen. Om varen er defekt vil vi også kreditere returkostnader etter standard forsendelsesvalg.

9. Force majeure
Selgeren er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser forårsaket av forhold utenfor Selgerens kontroll, for eksempel generell arbeidstvist, krigshandlinger, brann, lynnedslag, terroristangrep, endrede bestemmelser fra myndighetene, tekniske problemer, defekter i kraft-/tele-/datamaskinkommunikasjoner eller annen kommunikasjon og defekter eller forsinkelser i tjenesten fra underleverandører som skyldes forhold som nevnt foran. Slike forhold skal føre til unntak fra erstatninger og andre tiltak Hvis en slik situasjon skulle oppstå, skal Selgeren informere Kunden tilsvarende både i begynnelsen og ved slutten av perioden for den aktuelle situasjonen. Hvis situasjonen har vart i mer enn to måneder, har både Kunden og Selgeren rett til å avbryte kjøpet med umiddelbar virkning.

10. Endringer i de Generelle vilkårene
Selgeren forbeholder seg til enhver tid retten til å endre disse Generelle vilkårene. Eventuelle endringer i disse Generelle vilkårene skal publiseres på Nettstedet. Endringer vil gjelde straks Kunden har akseptert de Generelle vilkårene (i forbindelse med et nytt kjøp, eller mens han/hun ser på Nettstedet), eventuelt 30 dager etter at Selgeren har informert Kunden om endringene. Men Selgeren anbefaler at Kunden jevnlig holder seg oppdatert på Nettstedet for å bli oppmerksom på mulige endringer i de Generelle vilkårene.

11. Utskillelse
Hvis en kompetent domstol, myndighet eller voldgiftsdomstol anser en bestemmelse i denne Avtalen ugyldig eller ugjennomførbar, skal det gjenværende av den bestemmelsen og alle andre bestemmelser fortsatt være gyldig(e) og gjennomførbar(e) så langt gjeldende lovverk tillater. Eventuelle bestemmelser som fastslås å være ugyldige eller ugjennomførbare, skal erstattes med relevant, juridisk veiledning og råd.

12. Gjeldende lovgivning og tvisteløsninger
14.1 Enhver tvist som måtte oppstå skal søkes løst i minnelighet  ved drøftelser med Selgerens kundetjeneste. Dersom minnelig løsning ikke kan oppnås, skal Selgeren etterleve beslutningene fra Forbrukertvistutvalget eller tilsvarende myndighet i andre europeiske land.

14.2 En eventuell tvist hva gjelder tolkningen eller anvendelsen av disse Generelle vilkårene skal reguleres av og tolkes i henhold til norsk lovgivning og skal eksklusivt avgjøres av domstolene i Norge.
Disse vilkårene ble etablert av manukahonning.no 26.07.2016