Angrerett og retur

Angrerett

Angrerettskjema


Når produkter kjøpes på Nettstedet, har Kunden en 14-dagers angrerett i samsvar med gjeldende angrerettlov og forbrukervernlovgivning. Det betyr at Kunden har rett til å kansellere ethvert kjøp ved å gi melding om dette innen 14 dager fra da Kunden eller hans/hennes representant mottok det bestilte produktet (angrerettsfristen)

Angreretten gjelder ikke for produkter med brutte forseglinger som returneres. Dette er grunnet helsevernrelaterte eller hygieniske årsaker

Ved å akseptere de Generelle vilkårene, erkjenner og samtykker Kunden i at angreretten ikke gjelder for produkter med brutte forseglinger.
Dersom Kunden vil angre et kjøp på Nettstedet, skal Kunden sende en klar og tydelig melding til manukahonning.no før angrefristen utløper. Kunden må i beskjeden oppgi sitt navn og sin adresse og annen relevant informasjon, for eksempel bestillingsreferanse, fakturanummer og navnet på produktet. Hvis Kunden ikke ønsker å bruke den forannevnte beskjeden, skal Kunden kunne bruke standardformularet for angreretten utstedt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, se link her .
Hvis Kunden bruker sin angrerett, skal Kunden betale for returforsendelseskostnadene og er ansvarlig for produktets tilstand etter at Kunden har mottatt produktet og under returforsendelsen. Produktet skal returneres innen 14 dager fra den datoen manukahonning.no fikk melding om at Kunden gjør angreretten gjeldende. Produktet skal sendes til Selger godt emballert, i god tilstand og i originalesken og/eller -emballasjen.

Selgeren skal tidvis kunne tilby kostnadsfri retur for visse produkter. Hvis det er kostnadsfri retur, er dette angitt på den gjeldende siden for produktet på Nettstedet.

Hvis Kunden bruker angreretten, skal Selgeren refundere beløpet Kunden har betalt for produktet inklusive forsendelseskostnader. Eventuelle ekstra forsendelseskostnader som beror på at Kunden velger en annen levering enn standardleveringen Selgeren tilbyr, er unntatt refusjonen. Ved retur av en del av en bestilling vil forsendelseskostnadene ikke bli refundert. Selgeren har rett til å trekke fra et beløp fra det beløpet som skal refunderes tilsvarende verdiforringelsen for produktet sammenlignet med produktets originalverdi, hvis og i den grad slik verdiforringelse skyldes at Kunden har håndtert produktet utover det som trengs for å fastslå dets funksjon eller karakteristikker. Hvis du ikke ønsker å bruke den forannevnte beskjeden skal Kunden kunne bruke standardformularet for angreretten utstedt av Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet, se link på nedre meny på Nettstedet.

Selgeren skal tilbakebetale beløpet uten unødig forsinkelse, men ikke senere enn innen 14 dager fra datoen Selgeren mottok Kundens tilbakekallingsmelding. Men Selgeren skal kunne utsette tilbakebetalingen inntil Selgeren har mottatt produktet, eller Kunden har levert bevis for at produktet er blitt returnert, for eksempel ved en leveringsbekreftelse. Tilbakebetaling skal skje til Kunden med den betalingsmetoden som Kunden har valgt med mindre noe annet er avtalt, eller hvis det er noen innsigelse mot slik tilbakebetaling.

Garanti/reklamasjon
Om en vare eller et produkt er defekt, vil manukahonning.no bytte varen eller kreditere beløpet etter kundens ønske. Ved kreditering vil du få beløpet tilbake innen 14 dager fra manukahonning.no har mottatt varen. Om varen er defekt vil vi også kreditere returkostnader etter standard forsendelsesvalg.